Kunstblog | impressiossinisme ..? deel 1

Kunstblog | impressiossinisme ..? Wat een woord. Impressionisme. Maar wat houdt het eigenlijk in? En wat is de verhouding tussen impressionisme, neo-impressionisme en nieuw impressionisme? Deze blog begon als een onderzoek voor mijzelf, maar is zeker te leuk om niet te lezen!

Start van het Impressionisme
Terwijl ik Honour&Fleming pak (enorm boek van 8cm (!) hoog over Algemene kunstgeschiedenis. Geschreven voor Hugh Honour en John Fleming. Een begrip in kunstgeschiedenisboeken) bedenk ik me dat ik 4 jaar bezig ben geweest om 1 boek te leren. Bedenkend dat de schrijvers elke zin hebben herkauwt en er dus geen enkele zin in voorkomt die in herhaling valt of iets nog eens verduidelijkt… Voor de die-hards: blz 706 H&F

Na de nederlaag van Frankrijk in de Frans-Duitse oorlog bleef Parijs’ status als artistieke hoofdstad van de wereld verwonderlijk genoeg onveranderd. Voor rijke Fransen (bourgeoisie) was dit het moment om te laten zien dat hun welvaart nog in stand was. Vrijwel alle kunstenaars waren zo slim geweest zich van politieke activiteiten te houden, en bleef de Salon de Paris in stand. Salon de Paris is tot op de dag van vandaag nog steeds een grote kunsttentoonstelling die al in 1648 is opgericht en sinds 1673 een jaarlijkse tentoonstelling heeft van groots kaliber.

Om als kunstenaar aan de top te komen was het van groot belang om deel te nemen aan de Salon. Echter werden voornamelijk kunstenaars die voldeden aan de tijdsgeest toegelaten en werd werk van experimenterende kunstenaars geweigerd. Om vervolgens met een letter R van refusé het werk terug te krijgen en daarmee de hoop op een vervolg expositie te kunnen vergeten. Vernieuwende kunstenaars, als Monet (!), werden niet gewaardeerd en dit leverende in 1863 een tegenbeweging op tegen de Salon (de Paris); Salon de Refugés. Hier werden, vooral door impressionisten, onafhankelijke tentoonstellingen georganiseerd. Dit was de eerste stap naar doorbreken van de officiële kunstwereld gecreëerd door de jury van de Salon de Paris die tot dan toe een monopoly vormden. De geliefde stijl die de Salon de Paris tentoonstelde was gepolijst en gecensureerd. De ruwe verftoets, vlekkige kleur verdeling en veelal direct werk van impressionisten, was dan ook een hele omschakeling voor het publiek. Hierdoor ontstond er een vervreemding tussen impressionistische kunstenaars en het algehele volk die gepolijste werken gewent waren en dit dus ook zagen als volwaardig.

Monet | impression Sunrise | 1872
Monet | impression Sunrise | 1872

Impressionisme werd beschouwd als een reactie van een rebelse geest. Niet opstandig van aard en het doel emotioneel volledig los te staan van de thematiek. Observerend van de gekozen situatie vanuit objectiviteit; een wereld zonder mening. Juist deze observerende benadering leverde de start naar het impressionisme. Puur kijkend naar de situatie zagen kunstenaars als Monet, Edgar Degas en Gaugain een waarheidsgetrouwheid die het realisme niet zag. Realisme liet te veel over aan ons vermogen om in te vullen en af te maken, te verfraaien en schoon te poetsen. Impressionisme was puur, ruw.

Monet |La Grenouillere | 1869
Monet | La Grenouillere | 1869

De start van het impressionisme is toe te kennen aan Monet en Pierre-Auguste Renoir in de zomer van 1869. Zij werkten in deze zomer zo nauw samen dat hun schilders-toets in sommige werken niet te onderscheiden zijn. En hun werken vormen dan ook de overgang van realisme naar impressionisme. Ik merk dat in mijn eigen werk ik het lichtval herken. De grote vorm pakken en bewust kijken naar het spel van patronen en kleuren die samen een beeld maken. Dit houdt in dat je niet kijkt naar hoe je denkt dat het er uit ziet! Deze verandering in beeldtaal is een weerspiegeling van de wetenschappelijke benadering over kleurentheorie, optica en de psychologische principes van de visuele perceptie (hier moet ik ook eens een blog aan wagen!).  Kort uitgelegd gingen deze principes uit van een werkelijkheid die alleen gebaseerd kon worden op basis van wat je ziet en niet op wat je weet. Het werk van Monet | impression Sunrise is de naamgever van de stroming.

Impressionisten probeerden een volstrekt objectief verslag te geven van de wereld van alledag, wij wilden het atelier en de academie verlaten om de straat en het platteland op te gaan en daar hun directe, vergankelijke indrukken zo waarheidsgetrouw vast te leggen. Voor hen werd het heden het moment van bewustzijn waarin je beseft dat je bestaat. H&F BLZ 709

 

Schermafbeelding-2014-06-25-om-12.59.18

Start the conversation