Heksenjacht in Peelland

Heksenjacht in Peelland

Creative director voor Museum Helmond van C tot Z. Hoe kwam deze opdracht tot stand en wat is mijn rol hierin geweest?

Een drukke periode brak aan toen ik net voor de zomer van 2018 officieel de opdracht kreeg om de beeldende vorm te geven aan de tentoonstelling Heksenjacht in Peelland voor Museum Helmond.

Het begon allemaal met een kleine tekening voor mijn eerste opdrachtgever na de kunstacademie. De schrijver Johan Otten was via internet opzoek gegaan naar een illustrator die sferische tekeningen kon maken van de hoofdrolspelers uit zijn boek. Deze ‘heksen’ uit zijn eigen woonregio werden tot dan toe verzwegen in de tijd en van hen bestaan geen afbeeldingen en van enkele summier omschrijvingen. Deze mensen gaf ik in opdracht van Johan een eigen gezicht.

Vele jaren en nieuwe ervaringen verder
Museum Helmond pakt samen met Johan Otten de uitdaging op om de geschiedenis uit de directe omgeving een plek te geven. De grote groep mensen rondom Helmond verdienen namelijk een plek in de geschiedenis.
De nogal wrange en lugubere methodes die werden toegepast in deze hele jacht zijn een belangrijk onderdeel en het leek Johan een goed idee om mij te vragen weer een tekening over dit onderwerp te maken. Deze enkele tekening groeide na de eerste kennismaking met het team (Annette, Museum Helmond / Johan, schrijver / Jan, vrijwilliger bouw onderdelen uit de tentoonstelling) uit tot meer dan dat.

Muurschilderingen
Tijdens het eerste bezoek merkte Annette op dat ze op mijn website zag dat ik muurschilderingen en tekeningen maak. De omslachtige optie om een tekening op behang te laten printen etc, werd hierdoor overbodig. Naast de hangende dame bij de palei, kwamen er meerdere muren te voorschijn die in het eerste ontwerp niet bijdroegen aan het verhaal. Mijn natuurlijke enthousiasme nam het woord en al snel fantaseerde ik hardop met de opdrachtgever over mogelijke kleuren, looproutes, manieren voor informatieborden etc etc.

Wat kun jij eigenlijk allemaal?
Tja, dan al snel komt de vraag. Wat kun jij eigenlijk allemaal voor ons doen? Bij het zien van het volledige werkplan en aanwezige informatie kon ik inschatten wat er nodig zou zijn voor wat ik een stilstaand theatervoorstelling zou willen noemen. Een tentoonstelling toont documenten en bijbehorende informatie in een bepaald thema. Een theatervoorstelling prikkelt de zintuigen met een mysterieus begin en laat je via een vaste lijn door het verhaal lopen. De kleuren, geluiden en alle aanwezige beeldende elementen zijn op het verhaal afgestemd en dat wat je ziet brengt niet alleen informatie maar roept ook gevoel op. Een tentoonstelling over het vervolgen van mensen die door het volk tot heks werd benoemd, gaat in mijn ogen niet  puur over heksen.

Onderbuikgevoel
Zwart, groen en paars. De cliché kleuren die wij hebben geleerd voor heksen, was het eerste wat ik wilde voorkomen. Door samen met het werkteam opzoek te gaan naar oude documenten afbeeldingen uit die tijd creëerden we een plek die terug lijkt te gaan in de 16e eeuw. Oker, houtskool grijs, helrood en een kleur groen die naar blauw neigt: allemaal komen ze voor in schilderijen uit die tijd. De tekstborden kregen een achtergrond van oud perkament met verknipte randen en geprint op airtex (nieuw materiaal die een canvas-structuur heeft maar loepzuiver teksten en afbeeldingen geeft). Vervolgens liet ik alle prints met oude spijkers nagelen in de muur.

Takenpakket
Allereerst moest er een ontwerp komen, natuurlijk voorzien van sfeerbeelden en gepresenteerd aan het Museum en het team. Naast het realiseren van de meerdere muurschilderingen, maakte ik ook het ontwerp voor alle informatie (formaten afbeeldingen, hoe komen ze te hangen, hoe voeren we de informatie uit etc) en ook het kleurenplan. Ook kwam de vraag of ik alle beschuldigden uit de Peellandse vervolging opnieuw te tekenen voor zowel een groepsprent met namen als een animatie.

Al met al werd deze klus steeds groter en groeide het uit tot een opdracht waar ik meerdere skills kon combineren. Natuurlijk kan dit nooit zonder hulp van een goed team! Niet alleen de professionaliteit van het museum en de technische mensen, de oplettende en behulpzame blik van Annette maar ook de werkhanden van mijn zus Felice en de hulp van Tijmen de Jong bij het monteren van de animatiebeelden, hebben er voor gezorgd voor deze sterke en unieke tentoonstelling.

Enthousiaste groet, Maxime!

Foto’s en meer volgt na 5 februari!